Sunda Resort Krabi | Special offers | book and review

Special Offers

 

Daily Discount 20% OFF including ABF

 • Room Type : All Room Type
 • Booking Period : Now – 31 Oct. 15
 • Treavel Period : Now – 31 Oct. 15
 • Policy : No show , Early check-out or Cancellation will be charged
  One Night.
Book Now

Room Only ( ห้องพักไม่รวมอาหารเช้า )

 • (ห้องพักไม่รวมอาหารเช้า)
 • ประเภทห้องพัก : ทุกประเภท
 • ระยะเวลาการจอง : ตอนนี้ - 31 ตุลาคม 2557
 • ระยะเวลาในการเข้าพัก : ตอนนี้ - 31 ตุลาคม 2557
 • เงื่อนไขการจอง :
  - ยกเลิกก่อนวันเข้าพัก 14 วัน
  - หากยกเลิกต่ำกว่า 14 วัน เสียค่าธรรมเนียมการเข้าพักเต็มจำนวน
  - ไม่เข้าพัก หรือเช็คเอ้าก่อนเวลา ชำระค่าธรรมเนียมเต็มจำนวน
ห้องพัก ราคา
Garden View THB 1,200
Canal Side THB 1,500
Pool Side THB 1,500

Book Now

Early Bird – 30 % Off. ( จองก่อนวันเข้าพัก 60 วัน )

 • ประเภทห้อง : ทุกประเภทห้องพัก
 • ระยะเวลาจอง : ตอนนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2558
 • ระยะเวลาในการเข้าพัก: ตอนนี้ – 31 ตุลาคม 2558
 • ไม่สามารถเข้าพักได้ : 20 ธ.ค. 57 – 10 ม.ค. 57 และ 11 เม.ย. 58 – 15 เม.ย.
 • เงื่อนไขการจอง :
  - ราคารวมอาหารเช้าและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว.
  - ชำระเงินเต็มจำนวนในวันที่จอง.
  - ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเข้าพักได้
  - ไม่เข้าพัก หรือเช็คเอ้าก่อนเวลา ชำระค่าธรรมเนียมเต็มจำนวน
Book Now

Last Minute – 25 % Off. ( จองภายใน7 วันก่อนวันเข้าพัก )

 • ประเภทห้อง : ทุกประเภทห้องพัก
 • ระยะเวลาจอง : ตอนนี้ – 31 ตุลาคม 2557
 • ระยะเวลาในการเข้าพัก : ตอนนี้ – 31 ตุลาคม 2557
 • เงื่อนไขการจอง :
  - ราคารวมอาหารเช้าและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว.
  - ชำระเงินเต็มจำนวนในวันที่จอง.
  - ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเข้าพักได้
  - ไม่เข้าพัก หรือเช็คเอ้าก่อนเวลา ชำระค่าธรรมเนียมเต็มจำนวน
Book Now

HOT DEAL – ROOM ONLY!!

 • ประเภทห้องพัก : ทุกประเภท (ไม่รวมอาหารเช้า)
 • ระยะเวลาในการจอง : ตอนนี้ - 31 กรกฎาคม 2014
 • ระยะเวลาในการเข้าพัก : ตอนนี้ - 31 สิงหาคม 2014
 • เงื่อนไข :
  - ราคารวมอาหารเช้าและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  - ชำระเงินเต็มจำนวนในวันที่จอง
  - ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเข้าพักได้
  - ไม่เข้าพัก หรือเช็คเอ้าก่อนเวลา ชำระค่าธรรมเนียมเต็มจำนวน
ประเภทห้องพัก ราคาปกติ
(ห้องพักไม่รวม
อาหารเช้า)
ส่วนลด ราคาพิเศษ
โซนสวน 1,200 บาท 25% 900 บาท
โซนริมคลอง 1,500 บาท 25% 1,125 บาท
โซนสระว่ายน้ำ 1,500 บาท 25% 1,125 บาท

Book Now

Quick Reservation

Sunda Sand Sea Promotion

Sunda Sand Sea Promotion

Communication

tripadvisor

STATCOUNTER